Πληροφορίες

Αθήνα, Greece
Η σχολή μετράει 23 χρόνια εμπειρίας, σωστής και υπομονετικής δουλειάς για την εκμάθηση των υποψηφίων οδηγών. Στη σχολή γίνονται θεωρητικά μαθήματα με χρήση οπτικοακουστικών μέσων παρουσίασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για τα πρακτικά μαθήματα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρεισθε με μετακινήσεις, καθώς ο δάσκαλος με το εκπαιδευτικό όχημα έρχεται στην περιοχή σας.

Σύμβολα οχημάτων

(Πρ-16) Επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο:
(Σύμβολα οχημάτων)
(Πρ-16α)
Ζωήλατο όχημα.
(Πρ-16β)
Χειράμαξα.
(Πρ-16γ)
Ποδήλατο.
(Πρ-16δ)
Μοτοποδήλατο.
(Πρ-16ε)
Μοτοσυκλέτα.
(Πρ-16στ)
Επιβατικό όχημα.
(Πρ-16ζ)
Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).
(Πρ-16η)
Αγροτικό μηχάνημα.
(Πρ-16θ)
Λεωφορείο ή τρόλλεϋ.
(Πρ-16ι)
Φορτηγό αυτοκίνητο.
(Πρ-16ια)
Φορτηγό αρθρωτό (κονταίηνερ).
(Πρ-16ιβ)
Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
(Πρ-16ιγ)
Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).
(Πρ-16ιδ)
Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
(Πρ-17)
(α έως ιδ)
Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).

(Πρ-18α)
Επιτρέπεται μόνο για τα ταξί.
(Πρ-18β)
Εξαιρούνται μόνο τα ταξί.