Πληροφορίες

Αθήνα, Greece
Η σχολή μετράει 23 χρόνια εμπειρίας, σωστής και υπομονετικής δουλειάς για την εκμάθηση των υποψηφίων οδηγών. Στη σχολή γίνονται θεωρητικά μαθήματα με χρήση οπτικοακουστικών μέσων παρουσίασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για τα πρακτικά μαθήματα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρεισθε με μετακινήσεις, καθώς ο δάσκαλος με το εκπαιδευτικό όχημα έρχεται στην περιοχή σας.

Πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ"Πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ."

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την οδική ασφάλεια δεδομένου ότι έχουν σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών για κάποιον κίνδυνο, που θα συναντήσουν στη συνέχεια της πορείας τους (π.χ. επικίνδυνη καμπύλη, σχολείο, σιδηροδρομική διάβαση κλπ.).
Η συμμόρφωση του οδηγού προς τα μηνύματα των πινακίδων αυτών κάνοντας τους κατάλληλους χειρισμούς (π.χ. μείωση ταχύτητας) αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για ασφαλή πορεία.
Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πινακίδες αναγγελίας κινδύνου είναι οι ακόλουθες:
(K-1α)
Επικίνδυνη αριστερή στροφή.
(K-1δ)
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
(K-2α)
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη αριστερά.
(K-2δ)
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη δεξιά.
(K-3)
Επικίνδυνη κατωφέρεια, (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην Πινακίδα).
(K-4)
Επικίνδυνη ανωφέρεια, (με κλίση ό-πως η αναγραφόμενη στην
(K-5)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.
(K-6α)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.
(K-6δ)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στη δεξιά πλευρά.
(K-7)
Κινητή γέφυρα.
(K-8)
Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.
(K-9)
Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.
(K-10)
Επικίνδυνα υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης
(K-11)
Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.
(K-12)
Ολισθηρό οδόστρωμα.
(K-13)
Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).
(K-14)
Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα.
(K-15)
Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.
(K-16)
Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κλπ.).
(K-17)
Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών.
(K-18)
Κίνδυνος από διέλευση οικοσίτων ζώων.
(K-19)
Κίνδυνος από διέλευση αγρίων
(K-20)
Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.
(K-21)
Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυ-κλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση.
(K-22)
Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσης προσ-γειουμένων ή απoγειουμένων αεροσκαφών.
(K-23)
Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).
(K-24)
Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.
(K-25)
Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (μη δηλούμενοι στις πινακίδες Κ-1 έως
(K-26)
Προσοχή διασταύρωση όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
(K-27)
Διασταύρωση με οδό, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
(K-28α)
Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν
(K-28δ)
Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν
(K-29α)
Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
(K-29δ)
Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
(K-30)
Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.
(K-31)
Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με
(K-32)
Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.
(K-33) (K-34) (K-35)
Πρόσθετες επαναληπτικές Πινακίδες στις προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν προσέγγιση σ’ αυτές.
(K-36)
Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.
(K-37)
Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.
(K-38α)
Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
(K-38δ)
Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

(K-39)
Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
(K-40)
Σήραγγα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ"ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"