Πληροφορίες

Αθήνα, Greece
Η σχολή μετράει 23 χρόνια εμπειρίας, σωστής και υπομονετικής δουλειάς για την εκμάθηση των υποψηφίων οδηγών. Στη σχολή γίνονται θεωρητικά μαθήματα με χρήση οπτικοακουστικών μέσων παρουσίασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για τα πρακτικά μαθήματα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρεισθε με μετακινήσεις, καθώς ο δάσκαλος με το εκπαιδευτικό όχημα έρχεται στην περιοχή σας.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Ρ)
Οι ρυθμιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.). Η παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές. Κυρίως, όμως, εκθέτει τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπόλοιπους, που κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο, σε σοβαρότατους κινδύνους.
(Ρ-1)
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
(Ρ-2)
Υποχρεωτική διακοπή πορείας.
(Ρ-3)
Οδός προτεραιότητας.
(Ρ-4)
Τέλος οδού προτεραιότητας.
(Ρ-5)
Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος.
(Ρ-6)
Προτεραιότητα ως προς την επερχόμενη κυκλοφορία (λόγω στενότητας οδοστρώματος).
(Ρ-7)
Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.
(Ρ-8)
Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
(Ρ-9)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.
(Ρ-10)
Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.
(Ρ-11)
Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
(Ρ-12)
Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.
(Ρ-13)
Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.
(Ρ-14)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκουμένου ή ρυμουλκουμένου ενός άξονα.
(Ρ-15)
Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.
(Ρ-16)
Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.
(Ρ-17)
Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.
(Ρ-18)
Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
(Ρ-19)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
(Ρ-20)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).
(Ρ-21)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 2) μέτρα.
(Ρ-22)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 3,5) μέτρα.
(Ρ-23)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους... (π.χ. 5) τόνους.
(Ρ-24)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους... (π.χ. 2) τόνους.
(Ρ-40)
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
(Ρ-41)
Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μο-νούς μήνες.
(Ρ-42)
Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυ-γούς μήνες.
(Ρ-43)
Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).
(Ρ-44)
Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.
(Ρ-45)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικών ή ευφλέκτων
(Ρ-46)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα, που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες, που μπορούν να προ-καλέσουν μόλυνση υδάτων.
(Ρ-47)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.
(Ρ-48)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.
(Ρ-49)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.
(Ρ-50)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.
(Ρ-50α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
(Ρ-50δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
(Ρ-51α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.
(Ρ-51δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.
(Ρ-52)
Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του
(Ρ-52α)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
(Ρ-52δ)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
(Ρ-53)
Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
(Ρ-54)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).
(Ρ-55)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορεύεται η διέλευση άλλων εκτός από πεζούς, οχήματα άμεσης ανάγκης και οχήματα για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες
(Ρ-56)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).
(Ρ-57)
Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30) χλμ/ώρα.
(Ρ-58)
Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.
(Ρ-59)
Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων, σε δύο τουλάχιστον από τους κι-νητήριους τροχούς του
(Ρ-60)
Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.
(Ρ-61)
Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.
(Ρ-62)
Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά αυτοκίνητα, που έχει επιβληθεί με
(Ρ-63)
Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχη-μα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους.
(Ρ-64)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα, που μεταφέρουν
Ρ-65)
Η κάθε κατηγορία χρηστών, που απεικονίζει το σύμβολο, πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου, που είναι ειδικά επιλεγμένη γι’ αυτήν την
(Ρ-66)
Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών, που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον
(Ρ-67)
Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.
(Ρ-68)
Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεω-φορείων ή Τρόλλεϋ.
(Ρ-69)
Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.
(Ρ-70)
Χωρός στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων, π.χ. ταξί.
(Ρ-71)
Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από
(Ρ-72)
Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό
(Ρ-73α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς
(Ρ-73δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.
(Ρ-74α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας ο-χημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.
(Ρ-74δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.


(Ρ-75)
Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.