Πληροφορίες

Αθήνα, Greece
Η σχολή μετράει 23 χρόνια εμπειρίας, σωστής και υπομονετικής δουλειάς για την εκμάθηση των υποψηφίων οδηγών. Στη σχολή γίνονται θεωρητικά μαθήματα με χρήση οπτικοακουστικών μέσων παρουσίασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για τα πρακτικά μαθήματα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρεισθε με μετακινήσεις, καθώς ο δάσκαλος με το εκπαιδευτικό όχημα έρχεται στην περιοχή σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

(Π-80)
Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο.
(Π-81)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.
(Π-82)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.
(Π-83)
Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.
(Π-84)
Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.
(Π-85)
Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).
(Π-86)
Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.
(Π-87)
Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.
(Π-88)
Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
(Π-89)
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
(Π-90α) (Π-90β) (Π-90γ)
Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 100, 200, 300 μ. αντίστοιχα προ της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης του κόμβου (όπου η πινακίδα Π-85).
(Π-91)
Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.


(Π-92)
Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.
(Π-92α)
Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.
(Π-93)
Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.


(Π-94)
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Τα οχήματα των παραβατών μετακινούνται.